Wat we doen

Balanshuis zorgt voor duurzame woningen en gebouwen. Dat doen we door het geven van advies en -als de bewoner en/of de eigenaar dat willen- door de voorgestelde maatregelen uit te voeren. Maar Balanshuis doet meer: we kunnen energieberekeningen maken van uw woning, we kunnen eigenaren ondersteunen bij het begeleiden van de realisatie, en we helpen collectieven van bewoners zoals een Vereniging van Eigenaren of een rij woningen bij het maken van plannen. In alle gevallen geldt dat u bepaalt wat Balanshuis voor u doet en hoe ver u gaat met uw plannen.

368

Energiescans

295

Energieplannen op maat

36

Bewonersbegeleiding

54

Ontwerp & begeleiding uitvoering

Balanshuis helpt bewoners en eigenaren met de eerste stap naar een duurzame en energiezuinig woning of gebouw. Met een energiescan onderzoeken we de verbeteringsmogelijkheden van het gebouw van de snelle eerste mogelijkheden voor energiebesparingen in de winter tot de laatste stap voor comfortverbetering tegen de hitte in de zomer. Een energiescan begint altijd met een online onderzoek naar de basisinformatie van de woning. Dan volgt een opname ter plaatse en een gesprek met de eigenaar over de gewenste verbeteringen. Het gaat dan vaak om vragen over comfortverbetering, energiebesparing of vervangen van de cv-ketel. Balanshuis heeft vele jaren ervaring met het uitvoeren van energiescans: het is inmiddels bijna dagelijkse kost.

Het energieplan op maat is een uitwerking van de energiescan en koppelt de mogelijkheden van het gebouw aan uw eigen persoonlijke omstandigheden als eigenaar en gebruiker. Met een energieplan op maat krijgt u dan ook een volledig plan waarmee u stapsgewijs aan de duurzaamheid kan werken: wat pak je het eerste aan en hoe zorg je er voor dat er bij een vervolgstap verder gebouwd kan worden? Balanshuis werkt samen met gebruikers, bewoners, opdrachtgevers en architecten en zoekt de passende materialen en oplossingen om het doel te bereiken. Bij nieuwbouw helpen we om alle eisen van de verschillende bouwregels met elkaar in verband te brengen. Balanshuis maakte inmiddels energieplannen voor meer dan 100 woningen en gebouwen.

Bij de verduurzaming van huurwoningen is de begeleiding van de bewoners minstens zo belangrijk als de technische uitwerking van de plannen. Vaak komt de vraag om woningverbetering of energierenovatie niet vanuit de bewoners maar van de verhuurder. Om de energierenovatie te kunnen laten slagen is vaak extra uitleg voor bewoners nodig of is een energiecoach nodig om de moderne technieken goed te kunnen laten gebruiken. Balanshuis ondersteunt corporaties, verhuurders en Verenigingen van Eigenaren bij de begeleiding van bewoners, zodat de (over-)stap naar energiezuinige woning soepel gemaakt kan worden.

Voor veel opdrachtgevers en particulieren is het ontwikkelen en renoveren van een gebouw of woning geen dagelijkse kost. Wat is belangrijk en wat zijn de geldende eisen? Hoe kan je iets duurzaam maken zonder ergens anders problemen te krijgen? En vooral: hoe kan je comfort en duurzaamheid combineren? Balanshuis snapt de bouwkundige én de installatietechnische kant van het binnenklimaat en weet beide kanten samen te brengen. We helpen alle partijen in het bouwproces te kiezen voor de oplossing die het beste past bij de voorliggende vraag. Of het nu gaat om een bewoner die zijn tussenwoning gasloos wil maken, om een ontwikkelaar die een project een stap verder wil krijgen, of een bedrijf dat denkt aan een lange termijn investering.

73

monumenten

46

nieuwbouwwoningen

281

appartementen

184

eengezinswoningen