Voor wie

Wij vinden dat een energierenovatie moet passen bij wat er al is. Bij bestaande woningen en bewoners, gebouwen en hun gebruikers. We hebben geen standaardoplossing op de plank liggen. Door nuchter en persoonlijk te zijn, komt de investering in energiebesparing het best tot zijn recht: de verbetering van het wooncomfort, de verlaging van de energielasten en investeringskosten en de vermindering van de CO2-uitstoot zijn in balans. Zo leveren we gezamenlijk een bijdrage aan een duurzamere toekomst.

Als je je woning duurzaam wil maken en je gaat zoeken op internet, dan raak je al snel het overzicht kwijt. Balanshuis maakt het verduurzamen van je woning overzichtelijk. Dat doen we door een helder energieplan op te stellen. Of het nou een eengezinswoning is of een appartement, een monument of een vrijstaande villa, altijd onderzoeken we wat de beste manier is om de woning comfortabel en duurzaam te maken.

Een duurzame woning is een comfortabele woning. Om een comfortabele woning te krijgen, is techniek alleen een middel om tot een goed resultaat te komen. We gaan daarom uit van de waarde van alles wat al goed is aan de woning. We behouden of verbeteren wat waardevol is en voegen toe wat nodig is om het comfort en het woonplezier te verbeteren. Of het nu gaat om een individuele woning, een complex of meerdere woningen in een wijk.

We brengen evenwicht in energie, aanpak en geld. Er zijn veel mogelijkheden die bij elkaar de uiteindelijke oplossing moeten bieden. Maar wat is verstandig? Door goed te luisteren naar bewoners, komen we tot evenwichtige oplossingen. Met onze ervaring met individuele bewoners en met onze kennis van de nieuwste technieken, brengen we balans tussen bewoners, woningen en energiesystemen.

 

Elke woning kan op een betaalbare manier verduurzaamd worden. Dat kan door iedere keer op een logisch moment te investeren en investeringen te combineren, in één keer of stapsgewijs. In elke situatie verschilt de aanpak, omdat er niet één standaard manier die voor iedere woning en voor iedereen werkt. Wij zoeken net zo lang tot we een balans vinden tussen wat er is, wat moet komen en wat financieel verstandig is.

De sociale woningbouw staat al jaren onder druk. Voorraadbeheer, nieuwbouw, betaalbaarheid en nu ook de energietransitie: steeds meer beleidsdoelen stapelen zich op binnen een nauw wettelijk kader met magere budgetten. Ook de sociale voorraad moet mee naar een fossielvrije toekomst. Balanshuis is zich terdege bewust van de omgeving waarbinnen corporaties aan deze opgaven werken. Graag helpen wij daarbij. Wij doen dat door in alle nuchterheid de balans te vinden tussen mensen, gebouwen en financiën. Daar gaat het om.

Wij zoeken alles wat behouden kan blijven en wat als basis kan dienen om verder te bouwen. We zoeken het uithoudingsvermogen van het vastgoed, de reikwijdte van de financiële polsstok, maar zeker ook het draagvlak bij bewoners. Welke veranderingen kunnen zij aan en hoe kunnen of moeten die gefaseerd worden? Het gaat nooit alléén om techniek, niet alléén om geld en niet alléén wat mensen willen. Kennis van al die aspecten stelt ons in staat om het beste te ontwerpen.

Evenwicht in energie, aanpak en geld. Wat is verstandig? Goed luisteren naar bewoners en beheerders slaat bruggen waar er tegenstellingen lijken te bestaan. Met kennis van techniek, organisatie en communicatie brengen wij gebouw, bewoner en een nieuw energiesysteem met elkaar in overeenstemming. Elkaar vinden in een oplossing, dat helpt.

 

Woningen van het gas halen wordt veel makkelijker als je het in samenhang bekijkt met andere opgaves en andere doelstellingen. Dit betekent dat investeringen slim moeten samenvallen met natuurlijke momenten van onderhoud, mutatie en wijkaanpak. Des te minder tijd er te verliezen is, des te beter je moet nadenken over de juiste aanpak. Een goede transitie vraagt namelijk tijd voor fasering en overgang. Goed financieren betekent slim gebruik maken van de tijd. Betaalbaar betekent dat woonlasten moeten dalen, maar wel graag vanaf dag één. Elke situatie en elk complex vraagt om een ander plan. Altijd vinden wij de balans tussen wat er is, wat moet komen en wat financieel verstandig is om te doen.

Als gemeente sta je voor een grote opgave: je hebt de komende jaren de regie over de warmtetransitie. Wijken, buurten en dorpen moeten stap voor stap aardgasvrij worden. Hoe kan je het beste beginnen? En hoe maak je resultaat, zonder alleen in visies en plannen te blijven hangen? De nuchtere aanpak van Balanshuis maakt het praktisch. Omdat het proces naar aardgasvrij met bewoners, ondernemers en andere belanghouders complex is, denken wij in kleine en haalbare stappen. Zo is de warmtetransitie geen ‘ver-van-hun-bed-show’ voor bewoners, maar een praktische aanpak waar je direct mee kunt beginnen.

Bij de vertaling van een transitievisie warmte naar een wijkuitvoeringsplan denkt Balanshuis na over welke aanpak de grootste meerwaarde biedt voor bewoners én voor de maatschappelijke opgaven in de wijk. De kleine stappen komen hier direct terug, want die meerwaarde moet voor bewoners snel te verzilveren zijn. We kijken naar de sociale kaart van de wijk én naar de fysieke kaart en zoeken dan de best passende oplossing. Welke waarde van de gebouwde omgeving is goed? Waar kun je op voortbouwen? En welke koppelingen kun je leggen met andere opgaven in wijken en buurten?

Wij luisteren goed naar bewoners en belanghouders zoals woningcorporaties, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Zo brengen we balans in een wijkaanpak tussen techniek, leefklimaat, wooncomfort, lange termijnwaarde en investering. Hoe is de gebouwde omgeving opgebouwd in typologie, ouderdom en eigendomssituatie? Wat is het karakter van de wijk qua bevolkingssamenstelling? Inzicht in de fysieke en sociale wijkopbouw geeft richting aan de juiste stappen en draagt direct bij aan een haalbare uitvoering van projecten uit het wijkuitvoeringsplan.

Voor de betaalbaarheid van een wijkuitvoeringsplan is het van belang om aan te sluiten bij logische of gewenste investeringsmomenten van corporaties, huiseigenaren en eigenaren van maatschappelijk en commercieel vastgoed. Maar ook de meerjarenplanning voor de openbare ruimte speelt een rol. Op die manier zien we welke kansen er liggen om de verandering in het energielandschap te verknopen met de plannen van alle belanghebbenden in een gebied.

Bij een appartement deel je de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en vaak ook voor de verwarming met de buren. Maar wat moet je doen als je je huis wil verduurzamen? Wat doe je samen met de buren en wat kan je alleen doen? Balanshuis kent de nieuwste technieken, maar begrijpt ook hoe de besluitvorming in een Vereniging van Eigenaren werkt. Wij gaan graag samen met de VvE op zoek naar oplossingen die voor de individuele bewoners werken, maar die ook passen voor de hele VvE.

Ook voor een bewoner van een appartement in een vereniging van eigenaren geldt dat een duurzame woning een comfortabele woning is. Om een comfortabele woning te bereiken, is techniek alleen een middel om tot een goed resultaat te komen. We gaan daarom uit van de waarde van alles wat al goed is aan de woning. We behouden of verbeteren wat waardevol is en voegen toe wat nodig is om het comfort en het woonplezier te verbeteren.

We brengen evenwicht in energie, aanpak en geld. Er zijn veel mogelijkheden die bij elkaar de uiteindelijke oplossing moeten bieden. Maar wat is verstandig? Door goed te luisteren naar bewoners komen we tot evenwichtige oplossingen. Met onze ervaring met verenigingen van eigenaren en met individuele bewoners, en met onze kennis van de nieuwste technieken, brengen we ook balans tussen bewoners, woningen en energiesystemen. We kijken naar wat individueel kan en mag en wat logisch is. Maar net zo goed gaan we samen met de VvE op zoek naar de gemeenschappelijke mogelijkheden.

Elke woning en ieder complex kan op een betaalbare manier verduurzaamd worden. Dit kan door iedere keer op een logisch moment te investeren en investeringen te combineren, in één keer of stapsgewijs. In elke situatie verschilt de aanpak omdat er niet één standaard manier is die voor iedere VvE en voor iedereen individueel werkt. Wij zoeken net zo lang tot we een balans vinden tussen wat er al is, wat moet komen en wat financieel verstandig is. Onze ervaring met ingewikkelde besluitvorming bij VvE’s helpt daarbij.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds meer de norm. Het verduurzamen van uw huisvesting en uw bedrijfsprocessen horen daar ook bij. Grote kans dat duurzaamheid niet behoort tot de corebusiness van uw bedrijf. Tegelijkertijd ‘wilt of moet u er wel iets mee’, alleen al vanwege de informatieplicht energiebesparing (ook wel energiebesparingsplicht). Balanshuis helpt u te bepalen wat verstandig is om te doen op basis van wat u wil bereiken uitgaande van uw unieke situatie. Wij werken verduurzamingsplannen uit met aandacht voor maatregelen die zich terugverdienen. We sluiten aan bij uw bedrijfsvoering door te werken met natuurlijke investeringsmomenten.

Er valt, gezien het relatief hoge energieverbruik van bedrijven, veel winst te behalen. Bij de verduurzaming van bedrijven of bedrijventerreinen denkt Balanshuis na over welke aanpak de grootste meerwaarde biedt voor het bedrijf. We zoeken naar een maatwerk oplossing die past bij de energievraag maar ook bij de bedrijfscultuur. Ook kijken we naar wat er al is. Welke waarde van het gebouw en de gebouwde omgeving is goed? Waar kun je op voortbouwen?

Door goed te luisteren naar wat u als bedrijf wilt, komen wij tot evenwichtige oplossingen. We wegen de energievraag, de aanpak en de financiële kant af. Met onze kennis van de nieuwste technieken en van verduurzaming van bedrijven/bedrijventerreinen, brengen we balans tussen de gebruikers van het bedrijf, het gebouw en het energiesysteem.

 

Elk bedrijf en elk bedrijventerrein kan op een betaalbare manier verduurzaamd worden. Dat kan door iedere keer op een logisch moment te investeren en investeringen te combineren, in één keer of stapsgewijs. In elke situatie verschilt de aanpak, omdat er niet één standaard manier is die voor iedere bedrijf werkt. Wij zoeken net zo lang tot we een balans vinden tussen wat er is, wat moet komen en wat financieel verstandig is.