Over ons

Een fossielvrije woning en leefomgeving voor iedereen’ dat is het doel dat wij als team achter Balanshuis nastreven. Wij zijn drie bedrijven met verschillende achtergronden, die samen weten wat nodig is om bewoners, gebruikers, overheden en corporaties te helpen de stap te maken naar een gasloze woning, gebouw of wijk. We zijn ervan overtuigd dat er voor iedereen een realistische route-naar-gasloos bestaat als je het maar inzichtelijk maakt en de stappen helder toelicht. En dat allemaal met de bestaande waarde en de toekomstige opgave in balans. Daarom zijn we begonnen met Balanshuis, de nuchtere ondersteuning bij de verduurzaming van Nederland.

Maak kennis met onze mensen

Tom Smeulders

Bureau Bastogne

“Een duurzame woning is een comfortabele woning”

Bij het verduurzamen van een woning gaat het om geduld en nuchterheid. Wat zit er al? Wat kan er nog? En wat is verstandig? In die volgorde. Het zijn de vragen die ik mijzelf stel als bewoners me vragen te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Het gaat dan niet om wat ík wil, maar wat voor bewoners de beste mogelijkheid is. Het duurzaam maken van een woning gaat over techniek, maar vooral ook om de vraag: waar voelt een bewoner zich comfortabel bij?

Als bouwkundige met een zwak voor installatietechniek, denk ik na over alle mogelijkheden en weeg ik alle maatregelen af. Dat betekent dat ik goed moet kunnen uitleggen hoe dingen werken en waarom ze belangrijk zijn. Mijn passie is om de techniek zo uit te leggen dat iedereen het snapt.

Stanzi Winkel

Procap, projectmanagers en adviseurs

“Verduurzaming is veel meer dan techniek alleen”

Ik weet dat de energietransitie voor veel mensen vraagtekens en soms weerstand oproept. Met een heldere uitleg vertel ik wat verduurzaming van een gebouw of een wijk inhoudt, wat ervoor nodig is en wat er van iedereen verwacht wordt. En natuurlijk beantwoord ik de vraag: wat heb je er aan? 

Ik vind het leuk om met mensen in gesprek te gaan en het draagvlak voor hun energietransitie te vergroten. Ik denk bovendien graag mee met corporaties en gemeenten over wat ervoor nodig is om een versnelling te bereiken en hoe de juiste condities daarvoor gecreëerd kunnen worden.

Marialena Kasimidi

KBnG architectuur, stedebouw en restauratie

“De energietransitie is wel ingewikkeld en lastig maar hoeft niet onhandelbaar te zijn”

Vaak denken architecten dat met een paar zonnepanelen op het dak de energieopgave opgelost is. Dat helpt wel, maar daarmee ben je er niet. Om zonder aardgas te leven, moeten wij slim zijn en ons denken aanpassen. Het gaat om de balans tussen techniek, proces en financiering.

Gelukkig zijn er ongelofelijk veel technische oplossingen op de markt. Ik streef ernaar om mensen te helpen in het maken van een bewuste keuze. Een keuze waarbij ze goed begrijpen wat de ruimtelijke, milieukundige en financiële gevolgen zijn van elke technische mogelijkheid. Waarbij mensen zich comfortabel voelen met de zichtbare dingen in hun huis, maar ook met de onzichtbare.

Voor wie wij werken