Onze projecten

Balanshuis werkt onder andere voor particulieren, corporaties en gemeenten. Onder meer door het maken van energieplannen, het begeleiden van bewoners in verduurzamingsprojecten en het bouwkundig uitwerken van de maatregelen. Benieuwd naar een aantal voorbeelden? Op deze pagina lichten we een paar van onze projecten uit.

Energierenovatie en woningverbetering

Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid koopt woningen, verbetert ze, vergroot ze eventueel en verkoopt ze uiteindelijk weer aan bewoners. Voor SWRZ werkt Balanshuis voor 23 woningen uit welke stappen er nodig zijn om de woningen te verduurzamen en wat de mogelijkheden zijn voor uitbouw, optopping of het samenvoegen van woningen. Zo worden woonomstandigheden in Rotterdam Zuid verbeterd en wordt aan duurzaamheid gewerkt.

Proeftuin aardgasvrije wijken

Het Utrecht Science Park is met haar utiliteitsgebouwen een bijzondere plek. Voor het aardgasvrij(-ready) maken van het USP wilde de gemeente Utrecht beroep doen op een proeftuinsubsidie van het Programma Aardgasvrije Wijken. Procap en Balanshuis werkten deze subsidieaanvraag uit, in samenwerking met de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Onderzocht werd of het aardgasvrij(-ready) maken van het USP technisch haalbaar was en zo ja, hoe dan?

Zwolle deelt warmte

‘Zwolle deelt warmte’ is het plan voor een buurt-warmtenet dat KBnG samen met ToekomstSterk maakten voor Dieze-Oost in Zwolle. Het is voortgekomen uit de gewonnen wedstrijd ‘Energielandschap van de toekomst’ en leidde tot een opdracht van de gemeente Zwolle. Met hulp van andere partijen een door bewoners-vraag gestuurd groeimodel voor een warmtenet waarin het zogenaamde vollooprisico wordt vermeden, werkgelegenheid in de wijk ontstaat en dat géén onrendabele top heeft. Voorwaarde is dat dit groei-concept gefinancierd wordt uit collectieve middelen met een lange looptijd.

Energieneutrale woning

Voor een corporatiewoning uit 1959 in De Zilk (Noordwijkerhout) maakte Balanshuis een energieplan dat gelijk met het mutatie-onderhoud is uitgevoerd. Niet alleen werden de gevels, de kruipruimte en het dak geïsoleerd, er kwam een balansventilatie en een warmtepompinstallatie zodat uiteindelijk de gasaansluiting ook kon werden weggehaald.

Verduurzaming van huurwoningen

Woningcorporatie Haag Wonen wil samen met vier particuliere bewoners een complex van twaalf woningen renoveren en gasloos maken. Balanshuis heeft het energieconcept opgesteld en is verantwoordelijk voor de bewonerscommunicatie, voor het ophalen van de akkoordverklaringen van huurders, voor de architectonische uitwerking van de plannen en voor de afstemming tussen Haag Wonen en de particuliere bewoners.

Monumenten en woonboerderijen

Het energiezuinig maken van monumenten en woonboerderijen vraagt om speciale aandacht voor het gebouw en om inzicht in de historie van het bouwen. Door onze ervaring wordt Balanshuis vaak gevraagd om een energiescan of een energieplan op maat op te stellen voor monumenten, woonboerderijen of andere speciale gebouwen en woningen.

CO2 neutrale bedrijventerrein

Voor de bedrijventerreinen Merwedeweg en De Corridor in gemeente Stichtse Vecht verkennen wij mogelijke alternatieve energiebronnen en besparingsopties. We analyseren de beschikbare gegevens, brengen lokale kenmerken in kaart en vertellen aan de ondernemers welke mogelijke opties op hun bedrijventerrein te realiseren zijn. Het resultaat is een plan van aanpak dat praktische handvatten biedt om zowel collectief als individueel aan de slag te gaan met de energietransitie en duurzaamheid, aangepast aan de situatie die dáár het meest passend is.

Milieuvriendelijke waterwoning

Het verduurzamen van een waterwoning vraagt aandacht voor de bijzondere situatie van de woning. Deze woning in het Groene Hart uit de jaren ‘70 bestaat uit een drijvend deel en een deel op de wal. De woning is geïsoleerd naar de standaard van nu en er is gebalanceerde ventilatie aangebracht. Samen met de nieuwe plafondverwarming is de woning klaar voor de overstap naar gasloos verwarmen en koelen.