Onze mensen

Helma Born (Procap)

“Als praktisch idealist, voel ik me thuis bij Balanshuis.”

Balanshuis is gestart vanuit de vragen die we onszelf stelden als bewoner: zou ik mijn huis verduurzamen en wanneer dan? Hoe zou ik mijn huis energieneutraal maken en wat heb ik daar voor over? En kan het allemaal in één keer of ook stapsgewijs?
De zoektocht naar de antwoorden op die vragen, heeft geleid tot het idee achter Balanshuis. Samen met huiseigenaren verfijnen we het concept nog iedere dag. En daar ben ik trots op.
Deze manier van werken past bij het praktisch idealisme dat bij mij hoort en dat bij Procap hoort. Stap voor stap dichterbij een duurzame samenleving komen, door te denken en te doen.
Die rol heb ik ook binnen Balanshuis. Het is aan mij om er voor te zorgen dat de condities rondom de projecten van onze opdrachtgevers kloppen zodat er tempo komt in het energieneutraal maken van de woningvoorraad in Nederland.

 

 

 


Leo Kruger (Ouwehand Bouw Plus)

“Duurzaamheid en comfort gaan hand in hand”

Als bouwbedrijf zorgen wij vanuit Ouwehand Bouw Plus voor de technische uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen die Balanshuis heeft uitgewerkt. Ik denk mee met de klant over de praktische uitvoerbaarheid en haalbaarheid vanuit bouwkundig oogpunt. De wens van de klant staat centraal; die bepaalt uiteindelijk of hij kleine of grote stappen wil zetten.

Het is een misverstand dat duurzaamheid en comfort niet samengaan. Wij zorgen daarnaast dat alle ingrepen op een mooie manier worden afgewerkt, passend bij het huis. Een energiezuinige woning is waar we naartoe willen, maar comfortabel en plezierig wonen op een energiezuinige manier, is het hogere doel!

 

 

 

 


Miel Karthaus (KBnG)

“Net als groente uit de tuin kun je ook eigen warmte oogsten en bewaren voor de winter.”

8.000 jaar geleden zorgde de Grote Landbouwrevolutie voor welvaart, gezondheid en groei van de bevolking. Mensen vestigden zich op één plek en oogstten in de zomer de overvloed van het land. Innovatie zorgde ervoor het kunnen bewaren van dat voedsel voor de tekorten in de winter. De Beschaving kon beginnen.
Nu 8.000 jaar later zetten wij eenzelfde stap: het gaat niet alleen over voedsel, maar nu ook over energie en materialen; de circulaire economie. Wij zijn niet langer op jacht op de eindige olievelden, maar ontwikkelen in rap tempo technieken om energie lokaal te oogsten, te bewaren en weer te gebruiken als er behoefte aan is. Warmte en elektriciteit veranderen van centraal naar lokaal.
Balanshuis draagt een steentje bij in wat de volgende stap in onze beschaving kan noemen. Als architect bedenkt KBnG integrale concepten op lokale schaal, waar het hiér altijd anders is dan dáár. Als ingenieurs rekenen wij dan aan de natuurkunde die overal altijd dezelfde is.

 

 


Tom Smeulders (Stadsruim)

“Iedere bewoner is anders en iedere woning is anders, dus de oplossing is ook anders.”

Bij het duurzaam maken van een woning speelt techniek natuurlijk een rol, maar het begint altijd bij de bewoners: hoe wonen ze, hoe willen ze wonen in de toekomst en wat willen ze bereiken? Pas je dat samen met de bewoners hebt uitgevonden, begint het nadenken over de techniek.

Ik zal nooit zeggen dat een bewoner iets niet meer mag, of juist wel moet doen om duurzaam te worden, want alleen een bewoner bepaalt wat hij in zijn eigen woning doet. Mijn rol is daarom bewoners helpen bij het nemen van besluiten over het energieneutraal maken van hun woning op een manier die bij hen en bij de woning past.

Binnen Balanshuis is mijn motto: “Beloof niet, wat je niet kunt waarmaken en adviseer niet wat niet nodig is”. Met de bewoner centraal en dit motto in je achterhoofd, kan iedere woning stapsgewijs energieneutraal gemaakt worden.