Over balanshuis

De problemen met het klimaat maken duidelijk dat er door iedereen stappen gezet moeten worden om de aarde niet verder op te laten warmen. Dat is een grote verantwoordelijkheid die vraagt om actie.

Wij vinden dat je nuchter moet kijken naar de opgave voor energiebesparing in de Nederland. Daarom zijn vragen als “helpt het de energiebesparing?”, “is het echt nodig?”, “wordt er om gevraagd?” en “helpt dit de bewoner?” onze leidraad.

In onze visie moet alles wat waarde heeft zo veel mogelijk behouden blijven. Wat goed is, hoeft niet te worden vervangen, maar wat energiebesparing in de weg staat, kan beter worden aangepakt. We doen alleen het noodzakelijke, maar wel met maximaal effect. Dat levert comfort, energiebesparing én geld op.

We leveren maatwerk op basis van de volgende vier leidende principes:

  • Iedere woning maken we energieneutraal of als de eigenaar het wil, energieleverend.
  • Iedere ingreep in de woning wegen we zorgvuldig af op kosten en prestatie. Alles is in balans.
  • Ieder bewoner is anders en ieder huis is anders. Daarom beginnen we met luisteren naar de bewoners.
  • Respect voor wat er is: we vernietigen geen bestaande waarde. Alleen dat wat energiebesparing blokkeert, pakken we aan.

Onze aanpak is opgebouwd uit losstaande elementen, zodat energieneutraal ook stapsgewijs kan worden bereikt, afhankelijk van de beschikbare middelen van de eigenaar. Dat betekent dat we bij eengezinswoningen iedere woning als een apart project beschouwen: we hoeven geen hele rij woningen in één keer aan te pakken om succesvol te zijn.

Balanshuis is een samenwerkingsverband van

samenwerking-logos