over balanshuis

Het klimaat verandert en de fossiele brandstoffen raken op. Dit stelt onze samenleving voor de immense opgave om de opwarming van de aarde te beperken door de uitstoot van CO2 te beperken en over te gaan op een duurzaam gebruik van natuurlijke energiebronnen.

Balanshuis vindt dat je nuchter moet kijken naar de opgave voor energiebesparing in de woningvoorraad. Daarom zijn vragen als “helpt het de energiebesparing?”, “is het echt nodig?”, “wordt er om gevraagd?” en “helpt dit de bewoner?” onze leidraad.

We leveren maatwerk op basis van de volgende vier leidende principes:

  1. Iedere woning maken we energieneutraal of als de eigenaar het wil, nul-op-de-meter.
  2. Iedere ingreep in de woning wegen we zorgvuldig af op kosten en prestatie.
  3. We doen geen onnodige ‘toeters-en-bellen’ ingrepen.
  4. We vernietigen geen bestaande waarde.

Onze aanpak is opgebouwd uit losstaande elementen, zodat energieneutraal ook stapsgewijs kan worden bereikt, afhankelijk van de beschikbare middelen van de eigenaar. Dat betekent dat we bij eengezinswoningen iedere woning als een apart project beschouwen: we hoeven geen hele rij woningen in één keer aan te pakken om succesvol te zijn.

Balanshuis is een samenwerkingsverband van: